Marto 8: Memoru la kuraĝajn virinojn de Afganio, Irano kaj Pakistano, kiuj luktas kontraŭ siaj faŝismaj reĝimoj kaj patriarkeco

En la Internacia Tago de Laboristaj Virinoje, ne forgesu la kuraĝajn afganajn, iranajn kaj pakistanajn virinojn pro sia lukto kontraŭ faŝismaj reĝimoj kaj patriarkeco . Ni esperu pli bonan mondon, kie ni ĉiuj sentas nin sekuraj kaj amataj. Ni staras kun la virinoj de Irano. Donu al afganaj virinoj la rajton je edukado kaj vivo... Continue Reading →

Kio estas la diferenco inter sennaciismo kaj internaciismo?

  La sennaciisma tendenco Ĉu hobio aŭ ne, Esperanto certe havas politikan dimension. Laboristaj esperantistoj, precipe tiuj de la “sennaciisma” (kontraŭnaciisma kaj universalisma) tendenco en SAT, jam delonge aprezis Esperanton pro ĝia kapablo inokuli al siaj laboristaj uzantoj specon de praktike orientita “proleta kosmopolitismo”, kiu portas ilin ankoraŭ unu paŝon for de la ĉienpenetranta spirito de... Continue Reading →

Esperanta Informservo de AIT (1936, Sennaciulo)

Niaj anarkist-esperantisatk K-doj el Barcelono sukcesis eldoni ekde la 25-a de julio multobligitan esperantlingvan Bultenon por informi pro la situacio en Hispanio k divastigi la manifestojn redaktajn de la Iberia Anarkista Federacio k Nacia Konfederacio de Laboro (CNT). Ĝi estas bulteno de kontraŭpropagando kontraŭ la mis-informoj liverataj de la faŝista propagand-aparato. La servoj de la... Continue Reading →

Kio estas revolucio?

Jam estas tempo de defini _i tien kio estas reale revolucio, _i tiu revolucio kio bur_eco scias fari _ifonfiguro, sama por granda nombro laboristoj kaj kampuloj. La revolucio nenio pli estas, tamem, se ne_i maldelikatega akcidento ke limo la fina punkto de periodo evolucio kaj _i komencas alia periodo evolucio kun pli libero kaj bonstato.... Continue Reading →

Ni helpu la Anarkiistojn en Ukraino rezisti kontraŭ la milito kaj la vintra malvarmo !

Assembleia estas reta anarkiisma amaskomunikilaro el Kharkov, Ukrainio (https://assembly.org.ua). Ekde la agreso de la Rusa Federacia armeo, ĉi tiuj kunuloj tenas firme la anarkiisman kaj internaciistan standardon en dramaj cirkonstancoj. Sub la bomboj de la Rusa Federacio, ili partoprenas en agoj de bazsolidareco kaj civila rezisto, sen sinki en subtenon por la ukraina registaro. Male,... Continue Reading →

INFORMA BULTENO Vintro/Printempo 2023

Internacia Laborista Asocio (ILA/AIT/IWA) : jarcento de laborista lukto ! Enhavtabelo - Dum la 28-a Kongreso de Internacia Laborista Asocio (ILA/AIT/IWA) - La anarkosindikatistoj kontraŭ sporta frenezo ekde 1925 - Raporto pri la Internacia Semajno kontraŭ Nepagitaj Salajroj - Nova Broŝuro: La Pariza Komunumo (Elekto de Tekstoj) - Solidareco kun rusaj kontraŭmilitismaj kaj anarkisindikatismaj -... Continue Reading →

La anarkosindikatistoj kontraŭ sporta frenezo ekde 1925

la ILA-AITAIT kontraŭ sporta frenezo ekde 1925 https://coupedumondefricimmonde.wordpress.com/2022/11/25/ait-1925/ Ni festos en decembro de ĉi tiu jaro 2022 la centjariĝon de la kreo de la AIT (Internacia Asocio de Laboristoj), la internacia organizo de anarkosindikatistoj. Tiu kreaĵo estas nuntempa kun tiu de la pliiĝo de gravaj internaciaj sportkonkuradoj kaj precipe la Futbala Mondpokalo. Efektive, la ideo... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑