Tutmondo, solidareco kun la 6 de Belgrado

NSF-ILA (Norvegio)

En Norvegio, NSF sendis protestleteron al la serba Norvegi-ambasado kaj Amnesty International Norvegio sendis alvokon. Solidarecdelegito po 6 homoj iris en la serba ambasado la 1-an de decembro 2009. Ili parolis kun ambasaddelegito kaj eksplikis al li la kialojn de la grava kaj tutmonda engaĝiĝo ĉirkaŭ la 6 de Belgrado kaj, donis al tiu deligito novan protestleteron. Ankoraı NSF organizis mitingon al la duonoktobro, por pridiskuti novajn antaırimedojn preni kaj por informi pri la jura evoluado de la situacio.

ASF/amikoj de ILA (Aıstralio)

La amikoj de IAL aıstralia sendis solidarecletero kaj organizis agadon antaŭ la serba Aıstrali-konsulejo en Melburno.

Priama Akcia-IAL (Slovakio)

La loka Bratislav-grupo agadigis pro solidareco kun la 6 de Belgrado. La 14-an de septembro 2009, membroj de tiu loka kuniĝo kaj simpatiantoj (ĉirkaŭ 10 homoj), en iris Serbi-ambasadon kaj Ukrajni-ambasadon (solidareco kun la gekunuloj en Ukrajnio) en Bratislava. Ilia objektivo estis protesti pri la akuzaĵoj retenitaj en du kazoj : tiu de la serbaj anarkisindikatistoj kaj tiu de la ukrajnaj aktivulaj sindikatistoj.
Serba ambasado

La lasta semajno, la 7-an de septembro 2009, jam ili organizis agadon antaŭ la serba ambasado okaze, de kiu la polico atakadas ilin. La 15-an de septembro, estis pli bone kaj ili eniris en la konsulo. Tamen ili ne provis rekonti la ambasadoro, ĉar ŝajne li estis foresta nune. La ĉeestanta oficisto ekplikis, ke li ne povas garantii, ke la konsulo informos la serbajn instancojn, ĉar ne estas « norma proceduro ».
Ukrajnia ambasado
La kelkaj membroj de Priama Akcia-Bratilava eniris poste la Ukrajni-ambasadon, kiu situas proksime de la Serbi-ambasado. Ili esprimis ilian solidareco kun la kunuloj de Kievo, kiuj riskas 5 jarojn da enprizonigo kaj estis akuzitaj de malordaj kondutoj kaj de provo « de opozicio kontraı la socio kaj de demonstracio de ilia malestimo pri la civitanaj valoroj », ĉar ili dispecigis barilon ĉirkaı malleĝa konstruaĵpejzaĝo. Ili ne provis renkonti la ambasadon sed ili donis protestleteron al ambasadoficisto kaj ili petis informi la ukrajnian Ministron de la fremdaj aferoj pri ilia protesto.

CNT-IAL (Francio)

La franca CNT-IAL organizis 2 amasiĝoj. La anua en Liono antaŭ la serba ambasado kaj la dua en Parizo antaŭ la serba kultura centro. Solidareckesto cirkulis dum tiu amasiĝo.

KRAS-ILA (Rusio)

La 5-an de septembro 2009, la KRAS organizis pikedon pro solidareco kun la serbaj gekamaradoj, antaŭ la serba Moskv-ambasado. Tiu amasiĝo konsistis el anarkisindikatistoj de KRAS, sed ankaı pluraj homoj de Aıtonomaj Agadoj kaj sendepandaj anarkistoj. La portoprenantoj starigis anarkisindikalistajn flagojn kaj skribitan banderolon « Libereco por la sociaj aktivuloj ». Flugfolioj disdiniĝis.

FORGS/COB-ACAT/-ILA (Brazilo)

La FORGS/COB-ACAT/-IAL dissendis la informadon tra Brazilo kaj publikigis konfederalan oficialan komunikon pro solidareco kun la serbaj gekunuloj.

SP-ILA (Portugalio)

La 7-an de septembro 2009, kelkaj membroj de la portugala sekcio antaŭiris la serban ambasadon. La ambasadoro ne estis tie sed ili parolis kun lia « sekretariino », kiu komprenis ilian protesto, ricevis ilian leteron kaj diris al ili, ke ŝi parolos kun la ambasadoro, kaj ke ili donos respondon pri la situacio… La portugala sekcio, SP-IAL, ankaı kreis interretan informpaĝon (http://www.ait-sp.blogspot.com/) pro apogo al la serbaj gekunuloj de ASI.

ZSP- ILA (Polio)

La ZSP organizis diversajn aktivecojn de apogo kaj disendis nacian petskribon por postuli la liberigon de 6 de Belgrado. Ankaŭ ili kreis TTT-ejon pro apogo (http://asi.zsp.net.pl/).

CNT-ILA (Hispanio)

La 27-an de oktobro 2009, la loka kuniĝo de Grenado organizis homarkoncentriĝon en Grenado antaŭ la subdelegacio de la registaro. Tiu manifesto, alvokas je dudek kaj duonon, daŭris unu kaj duonon. La estantaj homoj eksplikis la kialojn de ilia mobilizado kun megafono kaj disdonis flugfoliojn. La gekunuloj de la loka kuniĝo de Grenado opinias tiun agadon tre pozitiva, ĉar ĝi estas la unua pri tiu demando en Grenado. Do ili rekomencos la 3-an de novembro 2009. La 3-an de novembro 2009, pli da 50 homoj kunvenis dum unu kaj duonon, Puerta Del Sol en Madrid, respondante al la voko de la loka federacio de tiu urbo. Membroj de la hispana CNT-IAL eksplikis la situacion de la serbaj gekunuloj, kioj estas la akuzoj temigataj kontraŭ ili kaj la situacio en kiuj ili sin trovas. Ili kantis diversajn sloganojn kontraux la Ŝtato, la firmestro kaj la kapitalismo.

FAU-IAL (Germanio)

La dimanĉo 18-an de oktobro 2009, trideka da gekunuloj de la FAU kunvenis antaŭ la ĉefa eniro de la libra festo en Frankfurto. Ankaŭ ili organizis kunigxon antaux la seba konsulo la 21-an de oktobro 2009 de 18h al 20h. La 1-an de oktobro 2009, la FAU organizis manifeston en Berno (Malalta-Sakso) antaŭ la serba ambasado en la malnova urbo. Sekva sabato, la 4-an de oktobro 2009, nova agado okazis. Kvardek homoj estis tie, ili disdonis flugfoliojn kaj eksplikis la situacion kaj deponis protestleteron al la ambasado. Je 19h, aliaj homoj kunvenigiĝis al la kuniĝo, kiu forlasis la sojloambasadon por eniri la Bern-stratojn starigante banderolojn kaj flagojn. Post tio, la kuniĝo revenis antaŭ la ambasadon, kie oni legis protestleteron, kaj kie denove la situacio eksplikis. La partoprenantoj forlasis la grupon al 20h30.

SOLFED-ILA (Anglio)

Dekdua da homoj, membroj de FAU kaj de SOLFED kuniĝis antaŭ la serba ambasado en Londono je la manĝhoro, la 11-an de septembro 2009. La anakista London-federacio ankaŭ estis tie, same aliaj liberecanaj London-grupoj. La ambasadoficistoj okupis sed ŝajne ili interesiĝis al tiu manifesto. Protestletero deponis je la ambasado. Post unu horo kaj duonon, la polico, ĉeestanta depost la ekkuniĝo deklaris la ĉeestantojn kiel reprezentanta « risko por la sekureco ». Tamen ili restis ĝis 14h, antaŭ ol disigi la manifeston.

USI-ILA (Italio)

USI dissendis la informadon tra italio pri la stuacio de la 6 de Belgrado. La 7-an de oktobro la frazo « Liberaco por la serbaj anarkisindikatistoj » farbografitii anonime, en la serba murambasado.

Turkio

La 22-an de oktobro 2009, La Ankar-anarkista kolektivo kuniĝis antaŭ la serba ambasado, ili kantis « a las barricadas » hispane kaj turke. La protestantoj kritikis la rolon de la Ŝtato kaj eksplikis, kiu vere estas la subpremuloj kaj la teroristoj. Ili finparolis kriante « Vivu solidarecon !, vivu liberecon ! kaj vivu anarkistojn ! » [informaj rikoltitaj sur la TTT-ejo http://asi.zsp.net.pl].

Ĉeĥujo

Vendredo 16-an de oktobro 2009, kelkaj anarkistoj kuniĝis antaŭ la serba Prag-ambasado. Tiam la ĉeĥa anarkista federacio kunigis la kuniĝon. Multaj agadoj pro solidareco okazis antaŭ kaj depost la arestado de la serbaj gekunuloj. La unua organiziĝis la 9-an de septembro 2009. Tiam banderoloj malfadiĝis. Oni povas surlegi tion : « La politikaj aktivuloj ne estas teroristoj ! », « Ne pri viaj malveroj », « Liebereco por la sindikatistoj enprizonitaj », « Via subpremo ne nin haltis ». Ankaŭ la ĉeestantoj donis protestleteron al la ambasado kaj paroladis finite per « Solidareco ! »

Grekio

Pluraj subtenkoncertoj organiziĝis en Ateno la 17-an kaj 31-an de oktobro 2009 por monkolekti, kiu servos financi la jurajn agadojn de la serbaj gekunuloj de ASI.

===============================

Aliaj solidarecagadoj okazis tutmonde

6-an Sept. 2009 Belgrado (ASI)

7-an Sept. 2009 Bratislavo (PA) – Varsovio (ZSP) – Lisbono (IWA Portugalio)

9-an Sept. 2009 Prago (enkrakistoj) – Vieno (anarkistoj)

10-an Sept. 2009 Ljubljano (Federation for Anarchist Organizing)

11-an Sept. 2009 Vieno (FAS) – Londono (SolFed). – Sidneo (Anarcho-Syndicalist Federation) –Varsovio (ZSP)

14-an Sept. 2009 Zagrebo (MASA) – Bratislavo (PA)

15-an Sept. 2009 Moskvo (KRAS) – Kievo (Direct Action)

16-an Sept. 2009 Tesaloniko (AK, ESE) – Ateno (AK, ESE) – Hamburgo (VAB Altona) matine kaj posttagmeze – Denvero (ABC)

18-an Sept. 2009 Sofio (FAB, Anarcho-Resistance) – Berlino (FAU) – La Hago (AGA, De Vrije Bond)
25-an Sept. 2009 Frankfurto ĉe Majno (FAU) – Skopjo (Anarchist Front)

28-an Sept. 2009 Londono (SolFed) – Budapesto (anarchistoj)

1-an Okt. 2009 Berno (FAU) – Madrido (CNT) – Oslo (NSF)

3-an Okt. 2009 Madrido (CNT)

4-an Okt. 2009 Berno (FAU) – San Petersburgo

16-an Okt. 2009 Paris (CNT-AIT)

Advertisements
This entry was posted in Ruĝa kaj Nigra Solidareco, Solidareco kun la 6 de Belgrado and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s