Anarkio [Malatesta]

Ni volas feliĉon por la homoj, por ĉiuj homoj sen escepto. Ni volas, ke ĉiu homo povu disvolviĝi kaj vivi plej feliĉe. Kaj ni kredas, ke tiu libereco kaj tiu feliĉo ne povas esti donacita al homoj fare de homo aŭ de politika partio, sed ke ĉiuj homoj devas de si mem malkovri la kondiĉojn kaj konkeri ilin. Ni kredas, ke nur la plej kompleta apliko de la solidareco-principo povas detrui lukton, subpremon kaj ekspluatadon, kaj ke solidareco povas nur esti rezulto de libera interkonsento, spontana kaj dezirata harmoniigo de la interesoj.
Por ni ĉio, kio celas detruon de ekonomia kaj politika subpremoj, ĉio, kio utilas al plialtigo de morala kaj intelekta niveloj de homoj, al donado al ili de konsciiĝo pri iliaj rajtoj kaj fortoj, al decidigo al memsolvado de iliaj problemoj, ĉio, kio kaŭzas malamon al subpremo kaj amon inter la homoj, tio proksimigas nin al nia celo kaj konsekvence estas bona – povas esti nur kvanta kalkulo por atingi pere de la donitaj fortoj la maksimuman efikon. Male tio estas malbona, ĉar tio kontraŭstaras la celon, tio, kio celas la konservadon de la nuna stato, tio, kio celas oferi homon kontraŭ lia aŭ ŝia volo por triumfo de iu principo.
Ni volas triumfon de libereco kaj de amo. » (p. 34)

(La penso de Malatesta, coll. anarchiste n°8, 1996, p. 34)

Advertisements
This entry was posted in ANARKIO and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s