Ekologio : La fino de la poluadoj tero, aero, akvo, adaptado al la klimata ŝanĝo… ?

Neebleco, tiel longe persistos tiu ekonomia-politika sistemo, ke estas la kapitalismo !

Iluzio persistas hodiaŭ : eble estus daŭrigi la kapitalisman ordon ekzistigatan nur korektonta, tra mola reformismo, la potencialajn « drivojn » (« anti-ekologiajn », « financajn », ktp.). Ke oni ne eraras : tiu kapitalismo kun homa vizaĝo estas nur kontraŭdiro en la termoj.

Kohera ekologio estas nepre kontraŭkapitalismo… sed ne devige anarkisto !

La ideoj de verda kapitalismo, de « daŭriva disvolviĝo », estas kontraŭdiraj !

Se la estroj de la tuta mondo kunvenas por, firme asertas « savi la klimaton » (COP 21, kaj la sekvantaj.), nu ebleco inter du :

aŭ ili koheras kun ekologio inda je iu nomo, kaj tial estas post-kapitalisma socio, kiun ili projektas establi : tial oni ĝisiros je la anarkista komunismo en la plej bona okazo, se ili abolas sian aŭtoritaton kaj sian propran povon, kaj foriri de la politika kampo, sed ankaŭ oni povos esti en ordonema ekologisistemo planizita !

aŭ tiuj estroj estas tie, nur por defendi la terenon, kaj por eviti la fundamentajn ekologiajn problemojn, kaj tial ili vere forigas nin pri radikalaj ekologiaj alternativoj laŭmezure ili akaparas la paroladojn kaj la amasinforman videblecon. Pli simple, tio nomiĝas fumekrano. Certe estas la dua opcio, kiu hadiaŭ superegas, estas por tio, se oni defendas koheran ekologion, ne necesas lasi sin impresiĝi per tio spektinda babilado.

…Legi la sekvon

Kial tuta kapitalismo estas en si anti-ekologia ?

Unue ĝi estas bazi sur la amasiĝo de la kapitalo, kiu nure estas kvanta. Ĝia projekto estas nemalkunigebla de tiu kredo, pri kiu certa kreskado, komprenanta en kvanta senco, povus daŭri ĝis la senfino. Tamen, tie, kie estas problemo, estas, ke la valoro, aŭ la kapitaloj, ne estas sendependaj de la valoroj de uzado, t.e. veraj varoj. Alivorte, por estas kvanta amasiĝo de abstrakta valoro (financo), necesas, ke ankaŭ estas, paralele, mezurebla amasiĝo de veraj varoj. Tamen tiu mezurebla kaj vera sfero estas koncerne ĝin limigita : la naturaj riĉfontoj kaj energioj, kiuj estas uzantaj en la materia produktadfabrikado ne estas disponeblaj gxis la senfino.

En la kontekso, kie necesas pliigi la produktadecon de la laboro – raciigante la rimedojn de produktado kaj la organizadon de la laboro – laŭ la fluo de tiu procezo kaj de la teknologiaj revolucioj, la sociale necesa labortempo por produkti la varojn celos malpliigi cxiam pli Tial, ĉiam pli da veraj varoj estas fabrikitaj. Tiumezure, la rabado de la naturaj riĉfontoj kaj la mobilizado de poluaj energioj povas nur intensigxi.

Tiel persistas la kapitalismo, tiel longe persistas tiu mondo, kiu fosas sian propran tombon ĉiu tago, nenia konstruiga ekologio povos esti establita. La daŭriva disvolviĝo estas sensencaĵo, se ni konservas la kapitalisman difinon de disvolviĝo. La verda kapitalismo estas nur merkatesplora koncepto, absurda, por igi pli altirantaj iujn varojn en la merkato de la konsumado.

Krome, la celo de la kapitalisma sistemo estas fari monon, ke oni produktas bombon, libron, aŭ medikamenton. En tiu kontekso aŭ la utileco kaj la veraj efikoj de la produktado restas funde indiferentaj en tiu sistemo « spektinda-komerca », estas neeble preni sur sin efike la ekologian vetaĵon !

Kunveno de estroj pri la klimato estas certe demonstro de pura hipokriteco, se tiuj estroj ne estas tie por malkonstrui tiun ekonomitipon ; sed, fakte, ili elvokas nur kapitalismajn interesojn. Do ni vidas certe, tie ĉi, je formo de maldeca cinikismo. Ĉar, la politika funkcio de moderna ŝtato regulas (per la polico, la armeo, la kolektado de impostoj, la justico, la legoj) kaj ebligas la necesajn subkonstruaĵojn por la disvolviĝo de la komerca valorigado ; ĝi ne povas esti aŭtonoma, sed intime liginta kun la kapitalismo.

Rememorigu, ke la kapitalismo kaj la ŝtato-nacio

estas konstruitaj per la invento de la salajrularo kaj ĝia korolario, la posedantaro.

Jen tiu, kiu necesu transpasi !

 

Internacie ni nepre devu anstataŭigi tiun juĝdeflankiĝon

per la direkta mastrumado de la produkto kaj de novaj sociaj organizoj,

por fariĝi la mastroj de nia estonto !

CNT-AIT Montpellier

This entry was posted in Ekologio. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s