Category Archives: NKL

Alparolo al la salajruloj, senlaboruloj, studentoj kaj senstabilistoj el Eŭropo

Alparolo al la salajruloj, senlaboruloj, studentoj kaj senstabilistoj el Eŭropo Ni estas grupo da salajruloj de diversaj sektoroj (fervojistoj, instruistoj, komputikistoj…), da senlaboruloj kaj senstabilistoj. Dum la ĵusaj strikoj en Francio, ni kuniĝadis en Ĝenerala Interprofesia Kunveno, unue sur la … Continue reading

Posted in Francio, NKL, Uncategorized | Leave a comment

La violento, estas la ŝtato kaj la kapitalo !

La Karnavalo, festaj kaj floraj irantaroj, tamtamoj, fanfaroj, kaj fine alternativa-teknika festo de la Ĝekolaĉo (1)  … Por kio servas ĉio ? Forgesi la polican subpremon kontraŭ la manifestaciantoj, la arestoj po miloj, la kondamnadoj, la enprizonigitoj, la vunditoj (do … Continue reading

Posted in ANARKIO, kontraumilita, NKL | 1 Comment

La kanajlaro, estas la politikistoj kaj la mastroj

L a kanajlaro, estas la politikistoj, Kiuj mensogas kvazaŭ ili spiras, Kiuj intereĝi pri ni nur pro niaj balotiloj, Kiuj, dekstrule kiel maldekstrule, defendas la saman malegalecan sistemon, Kiuj enfermas la samanj loĝantarojn en la samaj getoj. La kanajlaro, estas … Continue reading

Posted in ANARKIO, NKL | Leave a comment

La pensaj kotizoj : vera « malvera problemo »

De post pluraj jaroj, ni suferis mediatan klabon, kiu celas integrigi al la tuta landanaro unu solan kaj saman rediraĉon : far la espera vivdaıro (forte neegale partigita cetere, sed tio interesas neniun), far la internacia konkurenco, far tiom da … Continue reading

Posted in Laborista Solidareco, NKL | Leave a comment

LA UTILIGADO DE ESPERANTO DUM LA HISPANA INTERCIVITANA MILITO

LA  UTILIGADO  DE  ESPERANTO  DUM  LA  HISPANA  INTERCIVITANA  MILITO Toño del Barrio kaj Ulrich Lins Komuniko prezentita en la Kongreso pri Civitana Milito (Madrido, 27-29 novembro, 2006) En tiu ĉi komuniko ni konigos elementon tre malmulte traktitan en la studoj … Continue reading

Posted in Hispana revolucio [1936-1939], ILA, NKL | Leave a comment

Banderolo / pancarta en Esperanto

Elmontro de esperanta materialo en festo post manifestacio de la liberecana sindikato CNT Exposición de material esperantista en fiesta tras la manifestación del sindicato CNT  

Posted in Anarkistaj Imagoj, ILA, NKL | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Historio de NKL-Francio (CNT-AIT Francio)

Ivo Peyro [2002] Periodo antaŭ 1926 En Francio la sindikatista movado naskiĝis neleĝe ĉirkaŭ 1830. ĝi devis batali kontraŭ ĉiuj politikaj reĝimoj : monarkia, imperia, respublika. Nur en 1884 la sindikatoj povis leĝe aktivi. Ĝis la unua mondmilito la francaj sindikatoj … Continue reading

Posted in Historio, NKL | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment